Bezirkshauptmannschaft Linz-Land
Kärntnerstraße 16 • 4020 Linz

Telefon (+43 732) 694 14-0
Fax (+43 732) 694 14-266 399

E-Mail bh-ll.post@ooe.gv.at
www.bh-linz-land.gv.at

Amtstafel

Amtstafel

V e r o r d n u n g e n

Verordnungen der Bezirkshauptmannschaft

Kundmachungen der Anlagenabteilung

Kundmachung gemäß § 13 AVG 1991

Bezirkshauptmannschaft Linz-Land • Kärntnerstraße 16 • 4020 Linz
Telefon (+43 732) 694 14-0 • Fax (+43 732) 694 14-266 399E-Mail bh-ll.post@ooe.gv.at

Logo Land Oberösterreich